Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-0145/2010

Debatai :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Antradienis, 2010 m. vasario 9 d. - Strasbūras

12. Pagrindiniai tikslai, iškelti Tarptautinės prekybos nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių pavyzdžiais (angl. CITES) konvencijos šalių konferencijoje (diskusijos)
Stenograma

Žodinis klausimas (O-0145/2010), kurį uždavė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Tarybai: Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių 2010 m. kovo 13-25 d. Dohoje vyksiančios konferencijos pagrindiniai uždaviniai (B7-0003/2010)

Žodinis klausimas (O-0146/2010), kurį uždavė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Komisijai: Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių 2010 m. kovo 13-25 d. Dohoje vyksiančios konferencijos pagrindiniai uždaviniai (B7-0004/2010)

Jo Leinen pateikė žodinius klausimus.

Silvia Iranzo Gutiérrez (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Paweł Samecki (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Kriton Arsenis S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Anna Rosbach EFD frakcijos vardu, Claudiu Ciprian Tănăsescu , nepriklausomas Parlamento narys, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange ir Simon Busuttil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness ir Giovanni La Via.

Kalbėjo: Silvia Iranzo Gutiérrez ir Paweł Samecki.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen ir Bart Staes ENVI komiteto vardu – dėl išankstinių ES strateginių tikslų 2010 m. kovo 13−25 d. Dohoje (Kataras) vyksiančiame penkioliktajame Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių konferencijos susitikime (B7-0069/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.12 protokolo 10.2.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika