Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-0145/2010

Debates :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Otrdiena, 2010. gada 9. februāris - Strasbūra

12. Vašingtonas Konvencijas (CITES) dalībvalstu konferences pamatmērķi (debates)
Stenogramma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0145/2010) un kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Padomei: Galvenie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu konferencē Dohā 2010. gada 13.-25. martā (B7-0003/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0146/2010) un kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Komisijai: Galvenie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu konferencē Dohā 2010. gada 13.-25. martā (B7-0004/2010).

Jo Leinen izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Silvia Iranzo Gutiérrez (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Paweł Samecki (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Kriton Arsenis S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Claudiu Ciprian Tănăsescu, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange un Simon Busuttil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness un Giovanni La Via.

Uzstājās Silvia Iranzo Gutiérrez un Paweł Samecki.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen un Bart Staes ENVI komitejas vārdā - par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) Pušu konferences 15. sanāksmei Dohā (Katarā) 2010. gada 13.–25. martā (B7-0069/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 10. februāra protokola 9.12. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika