Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0145/2010

Debatter :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 9 februari 2010 - Strasbourg

12. De viktigaste målen inför partskonferensen för Cites-konventionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0145/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till rådet: De viktigaste målen inför mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) i Doha den 13-25 mars 2010 (B7-0003/2010)

Muntlig fråga (O-0146/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till kommissionen: De viktigaste målen inför mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) i Doha den 13-25 mars 2010 (B7-0004/2010)

Jo Leinen utvecklade de muntliga frågorna.

Silvia Iranzo Gutiérrez (rådets tjänstgörande ordförande) och Paweł Samecki (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, grupplös, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange och Simon Busuttil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness och Giovanni La Via.

Talare: Silvia Iranzo Gutiérrez och Paweł Samecki.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen och Bart Staes, för utskottet ENVI, om EU:s strategiska mål inför det femtonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), avsett att hållas i Doha (Qatar) den 13–25 mars 2010 (B7-0069/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 10.2.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy