Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0105(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0048/2009

Předložené texty :

A7-0048/2009

Rozpravy :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Hlasování :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0012

Zápis
Úterý, 9. února 2010 - Štrasburk

13. Způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství [KOM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij uvedl zprávu.

Vystoupil Paweł Samecki (člen Komise).

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, Georgios Stavrakakis za skupinu S&D, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, David Campbell Bannerman za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski a Nuno Teixeira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu a Petru Constantin Luhan.

Vystoupili: Paweł Samecki a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 10.2.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí