Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0048/2009

Indgivne tekster :

A7-0048/2009

Forhandlinger :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Afstemninger :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0012

Protokol
Tirsdag den 9. februar 2010 - Strasbourg

13. EFRU: støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper [KOM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij forelagde sin betænkning.

Paweł Samecki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, Georgios Stavrakakis for S&D-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, David Campbell Bannerman for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski og Nuno Teixeira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu og Petru Constantin Luhan.

Talere: Paweł Samecki og Lambert van Nistelrooij.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 10.2.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik