Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0105(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0048/2009

Előterjesztett szövegek :

A7-0048/2009

Viták :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Szavazatok :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0012

Jegyzőkönyv
2010. február 9., Kedd - Strasbourg

13. A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Paweł Samecki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Georgios Stavrakakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, David Campbell Bannerman, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski és Nuno Teixeira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Paweł Samecki és Lambert van Nistelrooij.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.2.10-i jegyzőkönyv 9.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat