Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0105(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0048/2009

Pateikti tekstai :

A7-0048/2009

Debatai :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Balsavimas :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0012

Protokolas
Antradienis, 2010 m. vasario 9 d. - Strasbūras

13. Tinkamumas finansuoti socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbus ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. .../2009, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbų tinkamumo finansuoti [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Paweł Samecki (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Georgios Stavrakakis S&D frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski ir Nuno Teixeira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Paweł Samecki ir Lambert van Nistelrooij.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.2 protokolo 10.2.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika