Index 
Proces-verbal
PDF 194kWORD 99k
Marţi, 9 februarie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Prezentarea Colegiului comisarilor şi declaraţie referitoare la Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Acord-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie (vot)
 6.Votare (continuare)
  
6.1.Prezentare a Colegiului comisarilor (vot)
  
6.2.Numirea Comisiei (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Situaţia dificilă din punct de vedere financiar, economic şi social a statelor din zona euro (dezbatere)
 11.Progresele înregistrate cu privire la relocarea deţinuţilor din Guantanamo şi închiderea Guantanamo (dezbatere)
 12.Obiectivele principale pentru Conferinţa părţilor contractante la CITES (dezbatere)
 13.FEDER: eligibilitatea intervenţiilor în domeniul locuinţelor în favoarea comunităţilor marginalizate ***I (dezbatere)
 14.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 15.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

Mardi 9 février 2010

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Depunere de documente

Următorul raport a fost depus de Comisia LIBE:

- Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului cu privire la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)) - LIBE - Raportoare: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Venezuela

- Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam şi Monica Luisa Macovei, în numele Grupului PPE, referitoare la Venezuela (B7-0093/2010)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, referitoare la Venezuela (B7-0094/2010)

- Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, referitoare la retragerea a şase canale de televiziune din reţeaua de cablu a Venezuelei (B7-0095/2010)

- Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Venezuela (B7-0096/2010)

- Willy Meyer şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Venezuela (B7-0097/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki şi Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR, referitoare la Venezuela (B7-0098/2010)

II.   Madagascar

- Michèle Rivasi şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Madagascar (B7-0099/2010),

- Louis Michel, Renate Weber şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Madagascar (B7-0100/2010)

- Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Madagascar (B7-0101/2010)

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam şi Monica Luisa Macovei, în numele Grupului PPE, referitoare la Madagascar (B7-0102/2010)

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Madagascar (B7-0103/2010)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la Madagascar (B7-0104/2010)

III.   Birmania

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Graham Watson şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la Birmania/Myanmar (B7-0105/2010)

- Véronique De Keyser şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la Birmania (B7-0106/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam şi Monica Luisa Macovei, în numele Grupului PPE, referitoare la Birmania (B7-0107/2010)

- Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Birmania/Myanmar (B7-0108/2010)

- Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la Birmania (B7-0109/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Birmania (B7-0110/2010)

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


4. Prezentarea Colegiului comisarilor şi declaraţie referitoare la Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Prezentarea Colegiului comisarilor şi declaraţie referitoare la Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie

Preşedintele a făcut o scurtă declaraţie introductivă în care a salutat venirea dlui José Manuel Barroso (Preşedintele ales al Comisiei) şi ansamblului Colegiului comisarilor desemnaţi.

José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Zoltán Balczó, neafiliat, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, care a răspuns, de asemenea, ueni întrebări de tipul „cartonaş albastru”, adresată de William (The Earl of) Dartmouth, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas, Gunnar Hökmark.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried, Seán Kelly.

A intervenit José Manuel Barroso.

Propuneri de rezoluţie depuse, pe baza articolului 106 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la încheierea dezbaterii:

- Propunere a Conferinţei Preşedinţilor, referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură (B7-0091/2010)

- Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Comisia Barroso II (B7-0071/2010)

- Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la alegerea Comisiei (B7-0088/2010)

- Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, referitoare la alegerea Comisiei (B7-0089/2010)

- Propunere a Conferinţei Preşedinţilor de aprobare a numirii Comisiei (B7-0090/2010)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 9.2.2010.

(Şedinţa, suspendată la 11.50 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Acord-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0091/2010/rev

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE A CONFERINŢEI PREŞEDINŢILOR

Adoptat

José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) şi Jerzy Buzek (Preşedintele Parlamentului European) au dat declaraţii la încheierea votării.


(Şedinţa, suspendată la 12.10, a fost reluată la 13.30.)

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

6. Votare (continuare)

Au intervenit: privind numirea Comisiei Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, şi Bruno Gollnisch pentru o chestiune de ordin personal ca urmare a intervenţiei lui Martin Schulz.


6.1. Prezentare a Colegiului comisarilor (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0071/2010, B7-0088/2010 şi B7-0089/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0071/2010

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0088/2010

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0089/2010

Respins


6.2. Numirea Comisiei (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0090/2010/rev

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat

Au intervenit: Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei).


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-preşedinte

7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

B7-0091/2010 - Acord-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie

Clemente Mastella, Bernd Posselt şi Daniel Hannan.

B7-0071/2010 - Prezentarea colegiului comisarilor

Viktor Uspaskich şi Daniel Hannan.

B7-0090/2010 - Numirea Comisiei

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Ryszard Czarnecki, Joe Higgins, Frank Vanhecke, Francesco Enrico Speroni, Syed Kamall, Nirj Deva, Philip Claeys, Gerard Batten, Seán Kelly şi Paul Rübig.


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Roberta Angelilli a anunţat că, din motive tehnice, voturile sale de ieri şi de astăzi nu au fost înregistrate.


(Şedinţa, suspendată la 14.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Alain Cadec a indicat că a fost prezent la votare în cadrul şedinţei din 21.10.2009 dar că, din motive de ordin tehnic, voturile sale nu au putut fi înregistrate.


10. Situaţia dificilă din punct de vedere financiar, economic şi social a statelor din zona euro (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia dificilă din punct de vedere financiar, economic şi social a statelor din zona euro

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Joaquín Almunia (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Pascal Canfin, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Jean-Marie Le Pen, neafiliat, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Barry Madlener, Anni Podimata, Burkhard Balz, Patrick Le Hyaric, Andrew Henry William Brons, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Othmar Karas, Antolín Sánchez Presedo, Alfredo Pallone, George Sabin Cutaş, Theodoros Skylakakis, Robert Goebbels şi Diogo Feio.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Frank Engel, Edward Scicluna, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, John Bufton, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Stavros Lambrinidis, Czesław Adam Siekierski, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin şi Arturs Krišjānis Kariņš.

Au intervenit: Diego López Garrido şi Joaquín Almunia.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 16.45, a fost reluată la 16.55.)


A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

11. Progresele înregistrate cu privire la relocarea deţinuţilor din Guantanamo şi închiderea Guantanamo (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Progresele înregistrate cu privire la relocarea deţinuţilor din Guantanamo şi închiderea Guantanamo

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Paweł Samecki (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Heidi Hautala, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Mike Nattrass, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Carlos Coelho, María Muñiz De Urquiza, Ivo Vajgl şi Hélène Flautre.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rachida Dati, Katarína Neveďalová, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke şi Krisztina Morvai.

Au intervenit: Diego López Garrido şi Paweł Samecki.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Obiectivele principale pentru Conferinţa părţilor contractante la CITES (dezbatere)

Întrebare orală (O-0145/2010) adresată de Jo Leinen, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Obiectivele-cheie ale Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) de la Doha, din 13-25 martie 2010 (B7-0003/2010)

Întrebare orală (O-0146/2010) adresată de Jo Leinen, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Obiectivele-cheie ale Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) de la Doha, din 13-25 martie 2010 (B7-0004/2010)

Jo Leinen a dezvoltat întrebările orale.

Silvia Iranzo Gutiérrez (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Paweł Samecki (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Kriton Arsenis, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, neafiliat, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange şi Simon Busuttil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness şi Giovanni La Via.

Au intervenit: Silvia Iranzo Gutiérrez şi Paweł Samecki.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen şi Bart Staes, în numele Comisiei ENVI, referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 15-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 13-25 martie 2010, la Doha (Qatar) (B7-0069/2010)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 10.2.2010.


13. FEDER: eligibilitatea intervenţiilor în domeniul locuinţelor în favoarea comunităţilor marginalizate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij şi-a prezentat raportul.

A intervenit Paweł Samecki (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Georgios Stavrakakis, în numele Grupului S&D, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, David Campbell Bannerman, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski şi Nuno Teixeira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Paweł Samecki şi Lambert van Nistelrooij.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 10.2.2010.


14. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 432.674/OJME).


15. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 20.10.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate