Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 10. února 2010 - Štrasburk

4. Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise: Situace v Jemenu

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 6 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

– Fiorello Provera, Lorenzo Fontana a William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD o situaci v Jemenu (B7-0021/2010)

– Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes a Richard Howitt za skupinu S&D o situaci v Jemenu (B7-0023/2010)

– Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o situaci v Jemenu (B7-0024/2010)

– Holger Krahmer a Graham Watson za skupinu ALDE o situaci v Jemenu (B7-0026/2010)

– Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox a Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR o situaci v Jemenu (B7-0027/2010)

– Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o situaci v Jemenu (B7-0028/2010)

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 10.2.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí