Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg

4. Situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vice-voorzitter van de Commissie: Situatie in Jemen

Het debat heeft op 19 januari 2010 plaatsgevonden (punt 6 van de notulen van 19.1.2010).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana en William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, over de situatie in Jemen (B7-0021/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Jemen (B7-0023/2010)

- Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Jemen (B7-0024/2010)

- Holger Krahmer en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Jemen (B7-0026/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Jemen (B7-0027/2010)

- Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Jemen (B7-0028/2010)

Stemming: punt 7 van de notulen van 10.2.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid