Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 10 februarie 2010 - Strasbourg

4. Situaţia din Yemen (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi vicepreşedintă a Comisiei: Situaţia din Yemen

Dezbaterea a avut loc la 19 ianuarie 2010 (punctul 6 al PV din 19.1.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana şi William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, referitoare la situaţia dinYemen (B7-0021/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Yemen (B7-0023/2010)

- Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Yemen (B7-0024/2010)

- Holger Krahmer şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Yemen (B7-0026/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Yemen (B7-0027/2010)

- Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Yemen (B7-0028/2010)

Vot: punctul 7 al PV din 10.2.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate