Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 10. února 2010 - Štrasburk

5. Obchodování s lidmi (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0148/2009), kterou pokládají Anna Hedh a Edit Bauer za výbor FEMM Radě: Obchodování s lidmi (B7-0341/2009)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0149/2009), kterou pokládají Anna Hedh a Edit Bauer za výbor FEMM Komisi: Obchodování s lidmi (B7-0342/2009)

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 10 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Anna Hedh a Silvia Costa za skupinu S&D, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o prevenci obchodování s lidmi (B7-0029/2010)

- Edit Bauer a Simon Busuttil za skupinu PPE o prevenci obchodování s lidmi (B7-0030/2010).

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 10.2.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí