Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg

5. Menneskehandel (indgivne beslutningsforslag)

Mundtlig forespørgsel (O-148/2009) af Anna Hedh og Edit Bauer for FEMM til Rådet: Menneskehandel (B7-0341/2009)

Mundtlig forespørgsel (O-149/2009) af Anna Hedh og Edit Bauer for FEMM til Kommissionen: Menneskehandel (B7-0342/2009)

Forhandlingen havde fundet sted den 19. januar 2010 (punkt 10 i protokollen af 19.1.2010).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Anna Hedh og Silvia Costa for S&D-Gruppen, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen samt Cornelia Ernst og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen om forebyggelse af menneskehandel (B7-0029/2010)

- Edit Bauer og Simon Busuttil for PPE-Gruppen om forebyggelse af menneskehandel (B7-0030/2010).

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 10.2.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik