Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 10. veebruar 2010 - Strasbourg

5. Inimkaubandus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0148/2009), mille esitas(id) Anna Hedh ja Edit Bauer FEMM komisjoni nimel nõukogule: Inimkaubandus (B7-0341/2009)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0149/2009), mille esitas(id) Anna Hedh ja Edit Bauer FEMM komisjoni nimel komisjonile: Inimkaubandus (B7-0342/2009)

Arutelu toimus 19. jaanuaril 2010 (19.1.2010 protokolli punkt 10).

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Anna Hedh ja Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel inimkaubanduse tõkestamise kohta (B7-0029/2010)

- Edit Bauer ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel inimkaubanduse tõkestamise kohta (B7-0030/2010).

Hääletus: 10.2.2010protokoll punkt 9.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika