Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg

5. Mensenhandel (ingediende ontwerpresoluties)

Mondelinge vraag (O-0148/2009) van Anna Hedh en Edit Bauer, namens de Commissie FEMM, aan de Raad: Mensenhandel (B7-0341/2009)

Mondelinge vraag (O-0149/2009) van Anna Hedh en Edit Bauer, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Mensenhandel (B7-0342/2009)

Het debat heeft op 19 januari 2010 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 19.1.2010).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Anna Hedh en Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over voorkoming van mensenhandel (B7-0029/2010)

- Edit Bauer en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, over voorkoming van mensenhandel (B7-0030/2010).

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 10.2.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid