Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg

5. Handel ludźmi (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-0148/2009) zadane przez Annę Hedh i Edit Bauer, w imieniu komisji FEMM, do Rady: Handel ludźmi (B7-0341/2009)

Pytanie ustne (O-0149/2009) zadane przez Annę Hedh i Edit Bauer, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Handel ludźmi (B7-0342/2009)

Debata odbyła się dnia 19 stycznia 2010 r. (pkt 10 protokołu z dnia 19.1.2010).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Anna Hedh i Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zwalczania handlu ludźmi (B7-0029/2010)

- Edit Bauer i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, w sprawie zwalczania handlu ludźmi (B7-0030/2010).

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 10.2.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności