Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 10 februarie 2010 - Strasbourg

5. Traficul de persoane (propuneri de rezoluţie depuse)

Întrebare orală (O-0148/2009) adresată de Anna Hedh şi Edit Bauer, în numele Comisiei FEMM, Consiliului: Traficul de persoane (B7-0341/2009)

Întrebare orală (O-0149/2009) adresată de Anna Hedh şi Edit Bauer, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Traficul de persoane (B7-0342/2009)

Dezbaterea a avut loc la 19 ianuarie 2010 (punctul 10 al PV din 19.1.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Anna Hedh şi Silvia Costa, în numele grupului S&D, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova şi Elizabeth Lynne, în numele grupului ALDE, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda şi Barbara Lochbihler, în numele grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, în numele grupului GUE/NGL, referitoare la traficul de persoane (B7-0029/2010)

- Edit Bauer şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, privind traficul de persoane (B7-0030/2010).

Vot: punctul 9.8 al PV din 10.2.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate