Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg

5. Obchodovanie s ľuďmi (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0148/2009) , ktorú položili Anna Hedh a Edit Bauer za výbor FEMM pre Radu: Obchodovanie s ľuďmi (B7-0341/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0149/2009) , ktorú položili Anna Hedh a Edit Bauer za výbor FEMM pre Komisiu: Obchodovanie s ľuďmi (B7-0342/2009)

Rozprava sa konala 19. januára 2010 (bod 10 zápisnice zo dňa 19.1.2010).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Anna Hedh a Silvia Costa za skupinu S&D, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi (B7-0029/2010)

- Edit Bauer a Simon Busuttil za skupinu PPE o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi (B7-0030/2010).

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 10.2.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia