Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg

5. Människohandel (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-0148/2009) från Anna Hedh och Edit Bauer, för utskottet FEMM, till rådet: Människohandeln (B7-0341/2009)

Muntlig fråga (O-0149/2009) från Anna Hedh och Edit Bauer, för utskottet FEMM, till kommissionen: Människohandeln (B7-0342/2009)

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 10 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Anna Hedh och Silvia Costa för S&D-gruppen, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om förebyggande av människohandel (B7-0029/2010)

- Edit Bauer och Simon Busuttil för PPE-gruppen, om förhindrande av människohandel (B7-0030/2010).

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 10.2.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy