Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0007(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0002/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0002/2010

Συζήτηση :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

9.4. Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα * (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα [COM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0014)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0014)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου