Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2518(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0072/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/02/2010 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0015

Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

9.5. Неотдавнашното земетресение в Хаити (гласуване)

Разискването се състоя на 19 януари 2010 (точка 4 от протокола от 19.1.2010).

Предложенията за резолюция бяха обявени на 10 февруари 2010 (точка 2 от протокола от 10.2.2010).

Предложения за резолюция B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010, B7-0087/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0072/2010

(за замяна на B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010 и B7-0087/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman и Georgios Stavrakakis, от името на групата S&D
Charles Goerens, Louis Michel и Frédérique Ries, от името на групата ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit и Eva Joly, от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, от името на групата ECR
Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0015)

Правна информация - Политика за поверителност