Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2518(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0072/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0015

Proces-verbal
Miercuri, 10 februarie 2010 - Strasbourg

9.5. Cutremurul care a avut loc recent în Haiti (vot)

Dezbaterea a avut loc la 19 ianuarie 2010 (punctul 4 al PV din 19.1.2010).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 10 februarie 2010 (punctul 2 al PV din 10.2.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010, B7-0087/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0072/2010

(care înlocuieşte B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010 şi B7-0087/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman şi Georgios Stavrakakis, în numele Grupului S&D
Charles Goerens, Louis Michel şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit şi Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, în numele Grupului ECR
Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0015)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate