Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2518(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0072/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0015

Protokoll
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg

9.5. Jordbävningen i Haiti (omröstning)

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 4 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 2 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010, B7-0087/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0072/2010

(ersätter B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010 och B7-0087/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman och Georgios Stavrakakis för S&D-gruppen
Charles Goerens, Louis Michel och Frédérique Ries för ALDE-gruppen
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit och Eva Joly för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock för ECR-gruppen
Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0015)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy