Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2504(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0078/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0016

Zápis
Středa, 10. února 2010 - Štrasburk

9.6. Situace v Íránu (hlasování)
Doslovné záznamy

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 5 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. února 2010 (bod 3 zápisu ze dne 10.2.2010).

Návrhy usnesení B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 a B7-0086/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0078/2010

(nahrazující B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 a B7-0086/2010):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik a Marco Scurria za skupinu PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati a Kristian Vigenin za skupinu S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
Cornelia Ernst a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera a Bastiaan Belder za skupinu EFD

přijat (P7_TA(2010)0016)

Vystoupení

– před hlasováním José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE,
– Michael Gahler, aby předložil ústní PN (který byl vzat v potaz), kterým se vkládá nový bod za bod 12,
– Lena Kolarska-Bobińska s žádostí, aby bylo usnesení přeloženo do perštiny.

Právní upozornění - Ochrana soukromí