Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2504(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0078/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0016

Pöytäkirja
Keskiviikko 10. helmikuuta 2010 - Strasbourg

9.6. Iranin tilanne (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 19. tammikuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 19.1.2010, kohta 5).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 10. helmikuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 10.2.2010, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 ja B7-0086/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0078/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 ja B7-0086/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik ja Marco Scurria PPE-ryhmän puolesta
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0016)

Puheenvuorot:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta ennen äänestystä,
- Michael Gahler esitti suullisen tarkistuksen (joka hyväksyttiin), jolla lisätään uusi kohta 12 kohdan jälkeen,
- Lena Kolarska-Bobińska pyysi päätöslauselman kääntämistä farsin kielelle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö