Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2504(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0078/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0016

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. vasario 10 d. - Strasbūras

9.6. Padėtis Irane (balsavimas)
Stenograma

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. sausio 19 d. (punktas 5 protokolo 19.1.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2010 m. vasario 10 d. (punktas 3 protokolo 10.2.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 ir B7-0086/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0078/2010

(keičiama B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 ir B7-0086/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik ir Marco Scurria PPE frakcijos vardu
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu
Cornelia Ernst ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera ir Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2010)0016)

Kalbėjo:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu prieš balsavimą,
- Michael Gahler, kuris pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama įtraukti naują dalį po 12 dalies (pakeitimas priimtas),
- Lena Kolarska-Bobińska paprašė, kad rezoliucija būtų išversta į farsi (persų) kalbą.

Teisinė informacija - Privatumo politika