Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2504(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0078/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0016

Notulen
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg

9.6. Situatie in Iran (stemming)
CRE

Het debat heeft op 19 januari 2010 plaatsgevonden (punt 5 van de notulen van 19.1.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 10 februari 2010 (punt 3 van de notulen van 10.2.2010).

Ontwerpresoluties B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 en B7-0086/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0078/2010

(ter vervanging van B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 en B7-0086/2010):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik en Marco Scurria, namens de PPE-Fractie
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie
Cornelia Ernst en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie
Fiorello Provera en Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0016)

Het woord werd gevoerd door:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, vóór de stemming,
- Michael Gahler om een mondeling amendement (dat in aanmerking werd genomen) voor te stellen tot inlassing van een nieuwe paragraaf na paragraaf 12,
- Lena Kolarska-Bobińska om te vragen om vertaling van deze resolutie in het Farsi.

Juridische mededeling - Privacybeleid