Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2504(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0078/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0016

Protokół
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg

9.6. Sytuacja w Iranie (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się dnia 19 stycznia 2010 r. (pkt 5 protokołu z dnia 19.1.2010).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 10 lutego 2010 r. (pkt 3 protokołu z dnia 10.2.2010).

Projekty rezolucji B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 i B7-0086/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0078/2010

(zastępujący B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 i B7-0086/2010):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik i Marco Scurria w imieniu grupy PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR
Cornelia Ernst i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL
Fiorello Provera i Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0016)

Wystąpienia:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE - przed głosowaniem,
- Michael Gahler w celu przedłożenia poprawki ustnej polegającej na dodaniu nowego ustępu po ust. 12 (poprawka została przyjęta),
- Lena Kolarska-Bobińska, z wnioskiem o przetłumaczenie rezolucji na język perski.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności