Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2504(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0078/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0016

Proces-verbal
Miercuri, 10 februarie 2010 - Strasbourg

9.6. Situaţia din Iran (vot)
Stenograma

Dezbaterea a avut loc la 19 ianuarie 2010 (punctul 5 al PV din 19.1.2010).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 10 februarie 2010 (punctul 3 al PV din 10.2.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 şi B7-0086/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0078/2010

(care înlocuieşte B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 şi B7-0086/2010):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik şi Marco Scurria, în numele Grupului PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR
Cornelia Ernst şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL
Fiorello Provera şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0016)

Intervenţii:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, înaintea votării,
- Michael Gahler pentru a prezenta un amendament oral (care a fost reţinut) care vizează introducerea unui nou punct după punctul 12,
- Lena Kolarska-Bobińska pentru a solicita traducerea rezoluţiei în Farsi.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate