Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2504(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0078/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0016

Zápisnica
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg

9.6. Situácia v Iráne (hlasovanie)
Doslovný zápis

Rozprava sa konala 19. januára 2010 (bod 5 zápisnice zo dňa 19.1.2010).

Návrhy uznesenia boli oznámené 10. februára 2010 (bod 3 zápisnice zo dňa 10.2.2010).

Návrhy uznesenia B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 a B7-0086/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0078/2010

(nahrádzajúci B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 a B7-0086/2010):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik a Marco Scurria za skupinu PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati a Kristian Vigenin za skupinu S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
Cornelia Ernst a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera a Bastiaan Belder za skupinu EFD

Prijatý (P7_TA(2010)0016)

Vystúpenia:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE pred hlasovaním,
- Michael Gahler, ktorý predložil ústny PDN (PDN bol schválený), aby sa vložil nový odsek po odseku 12,
- Lena Kolarska-Bobińska so žiadosťou, aby sa uznesenie preložilo do jazyku farsi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia