Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2813(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0021/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/02/2010 - 9.7

Приети текстове :

P7_TA(2010)0017

Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

9.7. Положението в Йемен (гласуване)

Разискването се състоя на 19 януари 2010 (точка 6 от протокола от 19.1.2010).

Предложенията за резолюция бяха обявени на 10 февруари 2010 (точка 4 от протокола от 10.2.2010).

Предложения за резолюция B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0025/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 и B7-0028/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0021/2010

(за замяна на B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 и B7-0028/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering и Filip Kaczmarek, от името на групата PPE

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D

Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck и Renate Weber, от името на групата ALDE

Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba и Ashley Fox, от името на групата ECR

Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos и Lorenzo Fontana, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2010)0017)

(Предложението за резолюция B7-0025/2010 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност