Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2813(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0021/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/02/2010 - 9.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0017

Protokoll
Kolmapäev, 10. veebruar 2010 - Strasbourg

9.7. Olukord Jeemenis (hääletus)

Arutelu toimus 19. jaanuaril 2010 (19.1.2010 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 10. veebruaril 2010 (10.2.2010 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0025/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 ja B7-0028/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0021/2010

(asendades B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 ja B7-0028/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering ja Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt ja María Muñiz De Urquiza fraktsiooni S&D nimel,

Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel,

Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba ja Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel ning

Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos ja Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0017)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0025/2010 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika