Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2813(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0021/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.7

Antagna texter :

P7_TA(2010)0017

Protokoll
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg

9.7. Situationen i Yemen (omröstning)

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 6 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 4 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0025/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 och B7-0028/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0021/2010

(ersätter B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 och B7-0028/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering och Filip Kaczmarek för PPE-gruppen

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt och María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen

Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck och Renate Weber för ALDE-gruppen

Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba och Ashley Fox för ECR-gruppen

Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0017)

(Resolutionsförslag B7-0025/2010 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy