Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2782(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0029/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0018

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

9.8. Εμπορία ανθρώπων (ψηφοφορία)

Η συζήτηση έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2010 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2010).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2010 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0029/2010, B7-0030/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0029/2010

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0018)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0030/2010 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου