Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2619(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0064/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0019

Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

9.9. Резултат от срещата на високо равнище в Копенхаген относно изменението на климата (гласуване)
CRE

Разискването се състоя на 20 януари 2010 (точка 11 от протокола от 20.1.2010).

Предложенията за резолюция бяха обявени на 10 февруари 2010 (точка 6 от протокола от 10.2.2010).

Предложения за резолюция B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 и B7-0085/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0064/2010

(за замяна на B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 и B7-0085/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen и Theodoros Skylakakis, от името на групата PPE

Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis и Judith A. Merkies, от името на групата S&D

Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout и Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE

Martin Callanan, от името на групата ECR

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0019)

Изказвания:

- Jo Leinen, от името на групата S&D, за да внесе уточнения относно изменения 1 и 9 и да отбележи, че изменения 6 е оттеглено,
- Rachida Dati, за да отбележи, че оттегля изменение 21,
- Satu Hassi относно изменение 10, което според нея е съвместимо с изменение 1. Jo Leinen (председател на комисията ENVI) ,който подкрепя мнението на Satu Hassi; така изменение 10 бива гласувано,
- Robert Atkins и Yannick Jadot относно протичането на гласуването.

Правна информация - Политика за поверителност