Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2619(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0064/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0019

Protokoll
Kolmapäev, 10. veebruar 2010 - Strasbourg

9.9. Kopenhaagenis toimunud kliimamuutuste alase tippkohtumise tulemused (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 20. jaanuaril 2010 (20.1.2010 protokolli punkt 11).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 10. veebruaril 2010 (10.2.2010 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 ja B7-0085/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0064/2010

(asendades B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 ja B7-0085/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen ja Theodoros Skylakakis fraktsiooni PPE nimel,

Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis ja Judith A. Merkies fraktsiooni S&D nimel,

Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel,

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout ja Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel ning

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0019)

Sõnavõtud:

- Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel võttis sõna, et täpsustada muudatusettepanekuid 1 ja 9 ning teatada, et muudatusettepanek 6 on tagasi võetud;
- Rachida Dati teatas, et võtab muudatusettepaneku 21 tagasi;
- Satu Hassi võttis sõna muudatusettepaneku 10 kohta, mis on tema arvates kooskõlas muudatusettepanekuga 1. Jo Leinen (ENVI komisjoni esimees) nõustus Satu Hassi arvamusega; seega pandi muudatusettepanek 10 hääletusele;
- Robert Atkins ja Yannick Jadot võttis sõna hääletamise läbiviimise teemal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika