Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2619(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0064/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0019

Pöytäkirja
Keskiviikko 10. helmikuuta 2010 - Strasbourg

9.9. Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksen tulokset (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 20. tammikuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 20.1.2010, kohta 11).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 10. helmikuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 10.2.2010, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 ja B7-0085/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0064/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 ja B7-0085/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen ja Theodoros Skylakakis PPE-ryhmän puolesta
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis ja Judith A. Merkies S&D-ryhmän puolesta
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall ja Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout ja Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0019)

Puheenvuorot:

- Jo Leinen täsmensi S&D-ryhmän puolesta tarkistuksia 1 ja 9 ja ilmoitti, että tarkistus 6 on peruutettu,
- Rachida Dati ilmoitti peruuttavansa tarkistuksensa 21,
- Satu Hassi tarkistuksesta 10, joka on hänen mukaansa yhteensopiva tarkistuksen 1 kanssa. Jo Leinen (ENVI-valiokunnnan puheenjohtaja) oli samaa mieltä Satu Hassin kanssa; näin ollen tarkistuksesta 10 äänestettiin,
- Robert Atkins ja Yannick Jadot äänestyksen kulusta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö