Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2619(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0064/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0019

Protokoll
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg

9.9. Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna (omröstning)
CRE

Debatten hölls den 20 januari 2010 (punkt 11 i protokollet av den 20.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 6 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 och B7-0085/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0064/2010

(ersätter B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 och B7-0085/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen och Theodoros Skylakakis för PPE-gruppen

Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis och Judith A. Merkies för S&D-gruppen

Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall och Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout och Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen

Martin Callanan för ECR-gruppen

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0019)

Inlägg:

- Jo Leinen för S&D-gruppen gjorde vissa förtydliganden till ändringsförslagen 1 och 9 och meddelade att ändringsförslag 6 hade dragits tillbaka.
- Rachida Dati meddelade att hon dragit tillbaka sitt ändringsförslag 21.
- Satu Hassi yttrade sig om ändringsförslag 10, som hon menade var förenligt med ändringsförslag 1; Jo Leinen (ordförande för utskottet ENVI) stödde Satu Hassis åsikt; ändringsförslag 10 gick därmed till omröstning.
- Robert Atkins och Yannick Jadot yttrade sig om hur omröstningen förlöpte.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy