Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg

11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli en Roberta Angelilli hebben laten weten dat hun stemapparaat niet werkte bij de stemming over het Verslag David Casa - A7-0008/2010.

József Szájer en Crescenzio Rivellini hebben laten weten dat hun stemapparaat niet werkte bij de stemming over het Verslag Lambert van Nistelrooij - A7-0048/2009.

Françoise Grossetête heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over resolutie (B7-0069/2010) over de Centrale doelstellingen voor de CITES-conferentie.

Juridische mededeling - Privacybeleid