Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0190(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0013/2010

Внесени текстове :

A7-0013/2010

Разисквания :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Гласувания :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0029

Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

13. Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и предаването на данни за финансови транзакции от Европейския съюз до Съединените щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка Решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма [05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

Председателят припомня различните етапи, свързани с текущата процедура на разискването, както и поетите инициативи.

Jeanine Hennis-Plasschaert представи доклада.

Изказаха се: Alfredo Pérez Rubalcaba (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Ernst Strasser, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Simon Busuttil, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Janusz Władysław Zemke, Birgit Sippel и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Axel Voss, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter, Janusz Władysław Zemke, Marian-Jean Marinescu, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Carlos Coelho и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Alfredo Pérez Rubalcaba и Cecilia Malmström.

Изказаха се: Martin Schulz, Stavros Lambrinidis, Manfred Weber и Agustín Díaz de Mera García Consuegra, за да зададат въпроси на Alfredo Pérez Rubalcaba, който им отговаря.

Изказа се Jeanine Hennis-Plasschaert.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 11.2.2010.

Правна информация - Политика за поверителност