Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0190(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0013/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0013/2010

Συζήτηση :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

13. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (συζήτηση)
CRE

Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκής Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της εφαρμογής του Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας [05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σχετικά με το θέμα της συζήτησης καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν.

Η Jeanine Hennis-Plasschaert παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Alfredo Pérez Rubalcaba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ernst Strasser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Simon Busuttil, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Σταύρος Λαμπρινίδης, Janusz Władysław Zemke, Birgit Sippel και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Axel Voss, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter, Janusz Władysław Zemke, Marian-Jean Marinescu, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Carlos Coelho και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Alfredo Pérez Rubalcaba και Cecilia Malmström.

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz, Σταύρος Λαμπρινίδης, Manfred Weber και Agustín Díaz de Mera García Consuegra για να θέσει ερωτήσεις στον Alfredo Pérez Rubalcaba στις οποίες αυτός απαντά.

Παρεμβαίνει η Jeanine Hennis-Plasschaert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου