Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0190(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0013/2010

Esitatud tekstid :

A7-0013/2010

Arutelud :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Hääletused :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0029

Protokoll
Kolmapäev, 10. veebruar 2010 - Strasbourg

13. ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb rahaülekannetega seotud andmete töötlemist ja edastamist EList USAsse terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames (arutelu)
CRE

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb rahaülekannetega seotud andmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames [05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

President tuletas meelde arutelu teemat puudutava menetluse eri etappe ja tehtud algatusi.

Jeanine Hennis-Plasschaert tutvustas raportit.

Sõna võtsid Alfredo Pérez Rubalcaba (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ernst Strasser fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Simon Busuttil, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Janusz Władysław Zemke, Birgit Sippel ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Axel Voss, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter, Janusz Władysław Zemke, Marian-Jean Marinescu, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Carlos Coelho ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Alfredo Pérez Rubalcaba ja Cecilia Malmström.

Sõna võtsid Martin Schulz, Stavros Lambrinidis, Manfred Weber ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kes esitasid küsimusi, millele vastas Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sõna võttis Jeanine Hennis-Plasschaert.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.2.2010protokoll punkt 6.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika