Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0190(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0013/2010

Ingediende teksten :

A7-0013/2010

Debatten :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Stemmingen :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0029

Notulen
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg

13. Overeenkomst EU/Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de EU naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering [05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

De Voorzitter wijst op de verschillende etappes van de gevolgde procedure met betrekking tot het onderwerp van het debat alsook de genomen initiatieven.

Jeanine Hennis-Plasschaert leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Alfredo Pérez Rubalcaba (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ernst Strasser, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Simon Busuttil, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Janusz Władysław Zemke, Birgit Sippel en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Axel Voss, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter, Janusz Władysław Zemke, Marian-Jean Marinescu, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Carlos Coelho en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Alfredo Pérez Rubalcaba en Cecilia Malmström.

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, Stavros Lambrinidis, Manfred Weber en Agustín Díaz de Mera García Consuegra die Alfredo Pérez Rubalcaba vragen stelt welke hij beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 11.2.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid