Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 10. veebruar 2010 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

14. Kehaskannerid - Luureteenistuste tegevus terrorismivastase võitluse strateegiate raames (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kehaskannerid

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Luureteenistuste tegevus terrorismivastase võitluse strateegiate raames

Alfredo Pérez Rubalcaba (nõukogu eesistuja), Siim Kallas (komisjoni liige) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Kuhn, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip Bradbourn, Mario Borghezio, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Mara Bizzotto, Diane Dodds, Carlos Coelho, Nathalie Griesbeck, Gerard Batten ja Carlo Fidanza.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Michèle Rivasi ja Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Alfredo Pérez Rubalcaba, Siim Kallas ja Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Sõna võttis Inés Ayala Sender eelneva registreerimiseta sõnavõttude teemal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika