Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 10. helmikuuta 2010 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

14. Henkilöskannerit - Tiedustelupalvelujen toiminta terrorismintorjuntastrategioiden puitteissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Henkilöskannerit

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tiedustelupalvelujen toiminta terrorismintorjuntastrategioiden puitteissa

Alfredo Pérez Rubalcaba (neuvoston puheenjohtaja), Siim Kallas (komission jäsen) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Werner Kuhn, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip Bradbourn, Mario Borghezio, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Mara Bizzotto, Diane Dodds, Carlos Coelho, Nathalie Griesbeck, Gerard Batten ja Carlo Fidanza.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Michèle Rivasi ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Alfredo Pérez Rubalcaba, Siim Kallas ja Cecilia Malmström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

°
° ° °

Inés Ayala Sender käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö