Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

14. Bodyscanners - Inzet van inlichtingendiensten in het kader van de strategieën voor terrorismebestrijding (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bodyscanners

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Inzet van inlichtingendiensten in het kader van de strategieën voor terrorismebestrijding

Alfredo Pérez Rubalcaba (fungerend voorzitter van de Raad), Siim Kallas (lid van de Commissie) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Werner Kuhn, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip Bradbourn, Mario Borghezio, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Mara Bizzotto, Diane Dodds, Carlos Coelho, Nathalie Griesbeck, Gerard Batten en Carlo Fidanza.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Michèle Rivasi en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Alfredo Pérez Rubalcaba, Siim Kallas en Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

°
° ° °

Inés Ayala Sender voert het woord over de «catch the eye» procedure.

Juridische mededeling - Privacybeleid