Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 10. veebruar 2010 - Strasbourg

15. Olukord Ukrainas (arutelu)
Istungi stenogramm

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajakomisjoni asepresidendi avaldus

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel, Siiri Oviir fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock ja Franz Obermayr.

Sõna võttis Štefan Füle.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Hääletus: järgmine veebruari osaistungjärk Brüsselis.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika