Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 10. helmikuuta 2010 - Strasbourg

15. Ukrainan tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan julkilausuma

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock ja Franz Obermayr.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Äänestys: seuraava Brysselissä pidettävä istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö