Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. vasario 10 d. - Strasbūras

15. Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
Stenograma

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai-Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, Siiri Oviir ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David ir Laima Liucija Andrikienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Balsavimas: kitos Briuselyje vyksiančios vasario mėn. sesijos metu.

Teisinė informacija - Privatumo politika