Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 10. februāris - Strasbūra

15. Stāvoklis Ukrainā (debates)
Stenogramma

Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojums.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Kristian Vigenin S&D grupas vārdā, Siiri Oviir ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock un Franz Obermayr.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūcijas priekšlikumi, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Balsojums: februāra nākamajā sesijā Briselē.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika